border=0

עונה 4 של הסדרה "Uchilki" הוא מצפה בשקיקה על ידי אוהדים של הפרויקט הזה. הוא מספר על שישה מורים העובדים ומנסים לשלב עבודה עם החיים האישיים. צופים צפו ...